Pada hitungan weton jodoh yang dipercaya dalam kehidupan masyarakat Jawa masa silam terdapat beberapa pantangan ketika seseorang hendak menentukan jodohnya […]